hello@krisztinacsiki.com     +36 20 570 6654
Krisztina Csiki

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A. Bevezetés

 1. Nagyon fontos számomra a weboldalam látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezett vagyok ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezelem az Ön személyes adatait.
 2. Ha hozzájárul a sütik használatához a jelen adatvédelmi nyilatkozat feltételeinek megfelelően, amikor először látogatja meg weboldalamat, azzal engedélyezi számomra a sütik használatát minden egyes alkalommal, amikor Ön meglátogatja weboldalamat.

B. Forrás

Ez a dokumentum a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonján alapszik, amelyet jelen honlap felhasználására módosítottam (www.websiteplanet.com).

C. A személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatokat gyűjthetem, tárolhatom és felhasználhatom:

 1. a számítógépével kapcsolatos információkat, beleértve az Ön IP-címét, a földrajzi tartózkodási helyét, a böngészője típusát és verzióját, valamint az operációs rendszerét;
 2. információkat a weboldalam meglátogatásáról és annak használatáról, ideértve a küldő hivatkozás adatait, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldalon a navigáció adatait;
 3. a weboldalamon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információkat, például: a neve, e-mail címe;
 4. a weboldalamon a szolgáltatásaim igénybevételekor megadott információkat;
 5. a weboldalam használata közben keletkező információkat, többek között, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja weboldalamat;
 6. az e-mailben vagy a weboldalamon keresztül az Ön által elküldött információkat, beleértve azok tartalmát és metaadatait;
 7. minden egyéb személyes információt, amelyet elküldött számomra.

Mielőtt valamely másik személy személyes adatait feltárná előttünk, Önnek kötelező az adott személy hozzájárulásával rendelkeznie a személyes adatok megosztását, valamint a személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban történő feldolgozását illetően.

D. Az Ön személyes adatainak felhasználása

A weboldalamon keresztül számomra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használom fel. Az Ön személyes adatait a következő célokra használhatom fel:

 1. a weboldalam testreszabása az Ön számára;
 2. a weboldalamon található szolgáltatások elérhetővé tétele az Ön számára
 3. számlák és fizetési emlékeztetők küldése, és Öntől a befizetések begyűjtése;
 4. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére;
 5. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért;
 6. e-mail hírlevelem küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet, ha már nem kéri a hírlevelet, illetve leiratkozhat a hírlevélről); a hírlevél küldéséhez a Mailchimp hírlevélküldő szolgáltatást használom, amely az Egyesült Államokban található szerverén tárolja a hírlevélre feliratkozók személyes adatait (https://mailchimp.com/legal/privacy/)
 7. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóimról (azonban ezek a harmadik felek nem azonosíthatnak egyetlen felhasználót sem ezen információk alapján);
 8. a weboldalammal kapcsolatos, az Ön által vagy az Önről tett tudakozódások és panaszok kezelése;
 9. a weboldalam biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése;
 10. a weboldalam használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); valamint
 11. egyéb felhasználások.

Ha Ön személyes információkat küld nekem a weboldalamon való közzététel céljából, ezeket az információkat én közzéteszem és egyéb módon felhasználom az Ön által nekünk megadott engedély alapján.

Az Ön adatvédelmi beállításai korlátozhatják az adataira vonatkozóan a közzétételt a weboldalamon, ezek a beállítások pedig módosíthatók a weboldalon az adatvédelmi beállítási lehetőségek használatával.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adom át az Ön személyes adatait harmadik feleknek ezen harmadik felek vagy más harmadik felek által folytatott közvetlen marketing céljából.

E. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait bármilyen szakmai tanácsadókkal közölhetem, amennyiben ez ésszerű és szükséges a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok biztosításához.

A személyes adatait közzétehetem:

 1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 2. a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 3. a törvényes jogaim megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 4. az általam eladott (vagy a jövőben eladott) minden vállalkozás vagy vagyontárgy vevője számára; és
 5. bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetem, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményem szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adom át harmadik feleknek.

F. A személyes adatok megőrzése

 1. A jelen F. szakasz tájékoztat az adatmegőrzési irányelveinkről és eljárásainkról, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeimnek megfelelően járjak el.
 2. A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célokból feldolgozok, tilos annál hosszabb ideig megőrizni, mint amennyi ideig szükséges a tárolásuk ehhez a célhoz vagy célokhoz. A F-2. cikkely sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat törlöm az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján 5 éven belül.
 3. Az F. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) az alábbiaknak megfelelően megőrzöm:
  1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
  1. amennyiben a dokumentumok relevánsak lehetnek bármilyen folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásban; és
  1. törvényes jogaim megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára).

G. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 1. Megteszem a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzam a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 2. Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szerveremen tárolom. (A tárhelyet biztosít szolgáltató a Sync.com Inc, Canada.)
 3. Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

H. Módosítások

Időnként frissíthetem ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzéteszem az új verzióját a weboldalamon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben értesíthetem.

I. Az Ön jogai

Ön felszólíthat arra, hogy bocsássak az ön rendelkezésére minden személyes információt, amely számomra elérhető Önről; az ilyen információk szolgáltatása az ön személyazonosságának a megfelelő módon történő igazolás ellenében történik. A törvény által megengedett mértékben visszatarthatom az Ön által kért személyes információkat.

Ön bármikor felszólíthat arra, hogy marketing célból ne dolgozzam fel az ön személyes adatait. A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatom marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítok az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

J. Harmadik felek weboldalai

Weboldalam hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módomban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyok felelős.

K. Az adatok frissítése

Kérem, tudassa velem, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általam tárolt személyes adatokat.

L. Sütik

Weboldalam sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „időszakos” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; az időszakos süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általam tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalamon időszakos sütiket és tartós sütiket is használok.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 1. Az általam a weboldalamon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetem:
  1. a weboldalamon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével történik: a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt / a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon / a weboldal használhatóságának javítása / a weboldal használatának elemzése / a weboldal adminisztrálása / a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása / a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára / a célzott reklámok használata, amelyek adott felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek;
 2. A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) letilthatja a sütiket a sütikezelés felülbírálását érintő beállításokban, ehhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Internetbeállítások”, „Adatvédelem”, végül pedig a „Speciális” opcióra;
  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) az összes süti letiltásához kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután a legördülő menüből válassza az „Egyéni beállítások használata előzményekhez” opciót, és törölje a pipát a „Sütik elfogadása” opciónál; valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti letiltásához válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Tartalombeállítások”, végül válassza ki a „Adatmentés tiltása a webhelyeken” opciót a „Cookie-k” résznél.

Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalamon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

 1. Törölheti a számítógépén már tárolt sütiket is — például:
  1. az Internet Explorer böngészőben (10. verziószám) manuálisan kell törölnie a süti-fájlokat (ehhez a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen talál leírást);
  2. A Firefox böngészőben (24. verziószám) a sütik törléséhez kattintson a következőkre: „Eszközök”, „Opciók”, „Adatvédelem”, ezután válassza az „Egyéni beállításokat használ az előzményekhez” opciót, majd kattintson a „Sütik megjelenítése” opcióra, végül az „Összes eltávolítása” elemre; valamint
  3. A Chrome böngészőben (29. verziószám) az összes süti törléséhez válassza a „Testreszabás és vezérlés” menüt, ezután kattintson a következőkre: „Beállítások”, „Speciális beállítások megjelenítése”, „Böngészési adatok törlése”, utóbbinál pedig válassza az „Összes cookie és webhelyadat” lehetőséget, mielőtt a „ Böngészési adatok törlése” elemre kattint.
 2. Ha törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.